Otech

LOGO_OTECH350

 

 

 

 

 

Otech är ett fransk företag som tillverkar bevattningsutrustning för linjär och pivotbevattning,
med unika konstruktioner för energieffektiv bevattning runt om i världen.
Från sin etablering i Bearn har OTECH utvecklats snabbt och etablerat sig på den franska
marknaden med mer än 50 distributörer. Det har också uppnått mycket hög tillväxt då
exporten numera står för mer än 50 % av deras omsättning .
I mars 1993 , OTECH köpte IRRITEC , ett dotterbolag till IRRIFRANCE.
År 1997 skapade OTECH ett dotterbolag i Mont – de Marsan : OTECH 40.
År 1999 tog OTECH över Irrimec Frankrike .
OTECH strävar efter att möta förväntningarna hos sina kunder och kan garantera höga
nivåer av skicklighet och erfarenhet och en kundfokuserad organisation.
“”Vårt produktionscenter i Puyoô spänner 3 över hektar, 11000 m² är täckt arbetsutrymme .
Vissa produktionsverktyg har nyligen utökats efter våra behov . Vi har en automatisk bänk för
framställning av raka och böjda delar. Vi har även en komplett elverkstad .
En svetsrobot har installerats för halsar, bottenbalkar, kopplingar mm.
Vi har tagit fram den längsta pivotinstallationen i världen, en dubbel pivotmaskin med en
1100 m radie .
Våra produkter är utrustad med telematik och med möjlighet till fjärrövervakning och kontroll.””

Vi, Viby Teknik har nu tagit upp Otech´s produkter I vårt sortiment, speciellt med avseende
på deras helt unika styrsystem för dagens bevattningsinstallationer, DosiTech.

Nyhet!
Otech Pivot

Nyhet!
OTech Linjär

FrontOtech800

Dositech

Klicka för pdf!
DositechPDF