RAINDANCERVIDEO
Välkommen till Viby Teknik
– Allt inom Bevattning, Växtskydd, Spraybetning och Organic/Vinass

Montering av spann på bevattningsmaskin mha vår specialbyggda trailer med kran.

Stororder på bevattning !
Viby Teknik AB har tagit emot en banbrytande order för Sveriges bevattning.
Totalt 8st bevattningsanläggningar av typen Pivot/Linjärbevattning skall levereras under 2022 till en tidigare kund.
Kunden har redan idag 4st bevattningsanläggningar som bevattnar 60 ha, nästa år blir den bevattnade arealen 250 ha.
Håkan Pettersson/Viby Teknik AB:
Detta är en stor order för oss och är ett genombrott för dagens bevattningsteknik, både i teknik och energibesparing.
Dessa typer av anläggningar sparar cirka 40% av energiåtgången, vid modern bevattning, jämfört med konventionell bevattning med trummaskiner.
Detta beror på att man kan bevattna med lägre tryck, både vid pump och spridare. Samtidigt reducerar man antalet arbetstimmar för hantering och förflyttningar av bevattningsmaskiner.
I vår egen verkstad tillverkar vi de speciallösningar för pumpanslutningar och övriga kundanpassade funktioner/utförande.
Man kan inom det närmaste följa projekten via hemsidan www.vibyteknik.se och på
Viby Teknik AB´s Instagram och Facebook.
 

Välkommen till vår hemsida! Vi fyller på efterhand.

Har ni några frågor kontakta gärna oss på telefon 044 – 22 80 82 eller info@vibyteknik.se.