Mankar Carry 45

Carry 45, vår mest köpta ogräsbekämpningsutrustning. Inte att undra på då den är synnerligen lätt, bekväm och ekonomiskt fördelaktig.

MANKAR Carry 45

Mankar Carry 45

Behållare med lätt översikt av vätskenivå. Uppladdningsbart batteri som varar 8 timmar. LCD-display som visar status; Grön - allt ok; Gul - Ladda batteri; Röd - Rotorfel.

45 cm vridbar huv för applicering i smala rader.


Carry 45, Mankar ULV, miljövänlig ogräsbekämpning.


Perfekt för smala rader i grönsakslandet.


Idealiskt för ogräsbekämpning i känsligt bestånd, tack vare minimal avdrift.


ULV - Ultra Low Volume - den patenterade spridningsrotorn, under huven !

Viby Teknik