Spraybetning

Viby Teknik tillverkar betningutrustning för utsädespotatis. SB 85 är en utrustning som man montera på sättaren. Betningsutrustningen ger möjlighet till att spraybeta sättpotatisen vid sättning. Utrustningen består av en enhet med tank på 85 liter, avtappningskran, sugfilter, pump (12volt, 18 l/min), tryckfilter, tryckregeringsventil och manometer. Renspolningsutrustning med 5liter, som är lätt att montera på de flesta 2- och 4-radiga sättare.

Spraybetningsutrustning för lagerhus tillverkar vi i olika enheter som går att montera ihop till en komplett enhet som är mycket lätt att spraybeta utsädespotatisen med för bästa resultat.