Sättare

Betning av utsäde direkt i sättare.

Viby Teknik tillverkar betningutrustning för utsädespotatis. SB 85 är en utrustning som man montera på sättaren. Betningsutrustningen ger möjlighet till att spraybeta sättpotatisen vid sättning. Utrustningen består av en enhet med tank på 85 liter avtappningskran, sugfilter, pump (12volt, 18 l/min), tryckfilter, tryckregeringsventil och manometer. Renspolningsutrustning med 5liter, som är lätt att montera på de flesta 2- och 4-radiga sättare.

1

SB 85 monterad på sättare

2

Reglerutrustningen

3

Munstycke monterat i bingen.

4

Montage i annan maskin.

5

Knölarna får sig en dusch.

6

Skydd för avdrift i maskin.

7

Knölen får sin dos.

8

På plats.

Viby Teknik