Sättare

Betning av utsäde direkt i sättare.

Viby Teknik tillverkar betningutrustning för utsädespotatis. SB 85 är en utrustning som man montera på sättaren. Betningsutrustningen ger möjlighet till att spraybeta sättpotatisen vid sättning. Utrustningen består av en enhet med tank på 85 liter, avtappningskran, sugfilter, pump (12volt, 18 l/min), tryckfilter, tryckregleringsventil och manometer. Renspolningsutrustning med 5 liter, som är lätt att montera på de flesta 2- och 4-radiga sättare.

SB85 på 2-radig sättare.