Dositech

Dositech är en webbaserad applikation för styrning av ett flertal bevattningsmaskiner via gränsnitt för PC/Mac, Platta eller Smartphone.
Dositech fjärrhanterar en linjärmaskin eller pivot på maximalt 10 sektorer, som kan programmeras separat beroende på bevattningsmängd mm. Dositech tillåter övervakning och fjärrprogrammering av dina anslutna maskiner via GPRS-nätet .

DOSITECH 2019

GPRS

• Webbapp kompatibel PC / Mac / Smartphones
• Se de olika enheterna på satellitbild
• Möjlighet att hantera ett obegränsat antal pivot och/eller och linjärmaskiner
• Fjärrprogrammering av huvudfunktionerna
• Programmering av den bevattnade sektorn (framåt och bakåt )
• Programmering av givan per sektor ( framåt och bakåt)
• Timerinställningar
• Delayinställningar
• Ställa in körschema
• Maskininställningar
• Inställningar av gödselpump
• Inställningar av sektorer
• Inställningar för bomkanon och extra utrustning

LARM
• Skickar SMS-meddelanden till upp till 3 mobiltelefoner med uppgifter om typen av tillbud.
• Visar position på PC via GPS( tillvalsutrustning)

• Kontinuerlig uppdatering av alla anläggningar via web-server,
komplett hantering av historik.
• Klart och intressant gränssnitt med historikparametrar som kurvor,
med möjlighet att ladda ner data för analys.

WebbApplikationen

Menydisplay.

Pivotmenyn

Veckoinställningar


Otechwww

DOSITECH 2019