Fruktodling

Herbst har även spruttestutrustning för fruktodlingssprutor.
Speciellt anpassad för de olika maskinerna.

HERBSTSERVICE