Organic / Vinass

Organic / Vinass.
Viby Teknik har lösningen och tekniken för spridning av indunstad fruktsaft (organic) / vinass, för dagens och framtidens ekologiska odlingar.

Organic-/Vinassvätskan kan tas upp av växterna direkt eftersom kväve finns i proteinform.
Proteinerna tillsammans med sockerresterna har den ytterligare effekten att stimulera mikroorganismerna i jorden.
Mycket effektiv där växter visar tecken på näringsbrister som hämmad tillväxt eller gula löv.
En behandling med flytande vinass visar i de flesta fall en mycket snabb återhämtning.
Den naturliga kombinationen av kväve och kaliumklorid (tillsammans med spårelement och små mängder) av fosfat, svavel och magnesium) är idealisk för alla växter som kräver höga kaliumnivåer.
Flytande Organic/Vinass är också ett effektivt gödningsmedel för växter i förökningsstadiet – från två veckor efter grodd.
Organic/Vinasse är GMO-fri och godkänd för användning i ekologiskt jordbruk enligt EU

Här kommer det att publiceras information om vår senaste egna produkt, inom det snaraste.
Vi ger er lite bilder på hur vår lösning ser ut för spridning av organic/vinass.
//
Viby Teknik have got the solution för spreading organic/vinasse, for the modern agricultural and ecological farmer.
On this website we aim to publish our latest technical solution, within the nearest future.
To start with, we publish some photos of our latest spreader, VT15000 24, for Organic evaporated potato starch/Vinasse

Komplett ekipage redo för spridning av Organic (industad fruktsaft). Viby Teknik har utvecklat och projekterat denna typ av spridare under 7år och de senaste 3 säsongerna kört totalt 5 maskiner i större skala. Nu är vi klara att lansera en effektiv och funktionduglig produkt på en större marknad.
Rampcentrumlyft under produktion i vår verkstad.
Spridare med monterad sprutramp för funktionskontroll före slutmontering av övriga spridarkomponenter.
Komplett sprutramp monterad, testkörd och klar för färdigställning inför leverans till kund.

Detaljfoto av rampände på den 24 meter breda sprutrampen.
Ekipage för första testkörning i fält.
Nu är det full körning i fält med VT15000/24. Spridning av Organic i fält. Kör så det ryker. Effektiv gödningstillförsel med kontrollerad mängd näring. Denna teknik medför en spridning av 2-8ton Organic per hektar, beroende på krav. Exakt spridning med en spårnoggrannhet på <2,5cm tack vare GPS styrning med RTK-signal av de satta dragen. Viby Tekniks spridarteknik säkerställer att Organic/Vinass-produkten ges i jämn och bestämd giva för den satta näringsnivån.