Avdriftsreducerande utrustning

Släpduk™ är godkänd som avdriftreducerande utrustning.

 • 50% Tee Jet XR 110 03 VS 1-4 bar
 • 75% Tee Jet XR 110 03 VS 1-2 bar
 • 75% Tee Jet XRC 110 025 VS 1-2 bar
 • 90% Lecher IDK 120-02 4 bar
 • 90% Tee Jet DG 110 02 VS 2 bar
 • 90% Tee Jet XR 110 03 1 bar

Genom att använda Släpduk™ får man en mängd fördelar vid växtskyddsarbetet:

 • Ökad avverkning
 • Minskad vindavdrift
 • Kortare vindanpassade skyddsavstånd
 • Bättre avsättning och nedträngning
 • Lägre doser
 • Mindre bomrörelse
 • Säkrare effekt