Testutrustning

Spruttestutrustning

Viby Teknik är ackrediterad spruttestutrustningsfirma.
Viby Teknik har den svenska agenturen för Herbst, då tillverkaren ställde angivna krav utifrån sina kvalitetsnormer,
valet föll på oss, med vår kompetens och marknad, som ger deras produkt rättvisa.

Vi har under de första åren sålt ett antal testutrustningar och de uppfyller alla de förväntade resultaten.
Kunderna som har köpt utrustningen berömmer det enkla handhavandet och kvalitén på produkten.
– Den överskådliga och lättanvända programvaran gör sitt till, säger de nöjda kunderna.

 

Testscanner för fruktodlingsspruta.
Testscanner för fruktodlingsspruta.

Mundre testscanner för fruktodlingsspruta.
Mundre testscanner för fruktodlingsspruta.

Mobil pumptestutrustning.
Mobil pumptestutrustning.

Mobil testanläggning.
Mobil testanläggning.

Sprayscanner.
Sprayscanner.