Vätskemängdstabell Släpduk

Här har vi lagt upp en tabell över vätskemängder, liter per hektar kontra munstycke,
tryck och hastighet, som är användbar vid monterad släpduk.

Vätskemängdstabell