Styrsystem

Sugsidan Trycksidan Fundament .Vakter & Givare

Styrskåp med komplett styrning

Frekvensstyrning

Pumpstyrning för frekvensomformare. Vi marknadsför denna styrning behovsanpassat. Från enbart styrning av uppstart/stopp med inställbart fast tryck (Tryckkompenserat system). Till mera avancerad styrning där vi kan erhålla högre tryck vid större uttag. ( Tryck- och flödeskompenserat system) Möjlighet finns att styra 2 eller flera pumpar, starta/stoppa lokalt eller fjärrmanövrerat. Alla utföranden har ingångar för flödesvakt, hög- och lågtryckvakt. Samtliga utförande kan levereras till nyckelfärdig pumpstation.