Rubin 12

Rubin12

Heliodor Heliodor 9 Rubin 9 Rubin 12 Kristall Karat

Med Rubin 12 presenterar LEMKEN en tallrikskultivator på marknaden, som kan arbeta med ett arbetsdjup på ner till 20 cm, det samma som för en kultivator. Rubin 12 är därför lämplig för såväl stubbearbetning som bearbetning på djupet, också under de svåraste förhållanden.
••Två rader tandade tallrikar med en diameter på 736 mm blandar och sönderdelar intensivt.
••Arbetar utan drag i sidled också vid höga körhastigheter genom symmetriskt placerade tallrikar på varje tallriksrad.
••Tallrikarnas lutning på 20° i förhållande till marken och snedställning på 16° i förhållande till körriktningen för optimal jordsökning och en helt genomarbetad markyta från 7 cm arbetsdjup.
••Speciellt böjda och spiralformade tallrikshållare garanterar maximal frigång mellan tallrikarna. Det förhindrar stoppar, vilket också de lätt förskjutna mittre tallrikarna leder till.
••Hög körhastighet med låg slirning betyder lägre bränsleförbrukning och högre kapacitet.
••En utjämningsharv bakom den första tallriksraden blandar och sönderdelar intensivt, en crossboradplanka efter den andra raden fördelar och jämna till jorden optimalt.
••Den burna versionen av Rubin 12 kan utrustas med Unirad, som med maskinen upplyft ökar belastningen för framaxeln. Här kommer ett nyutvecklat delburet system till användning, som inte ökar behovet av ytterligare hydraulventiler på traktorn.

Rubin 12 PDF TECH SPEC
Viby Teknik