Om sprutor

Viby Teknik säljer Lemken och Moteska, sprutor som med kvalitet och tillförlitlighet använts inom jordbruket under lång tid.
Vi säljer en mängd tillbehör till Växtskyddssprutor från de ledande och kända komponenttillverkarna i Europa.
Sprutpumpar från Comet och AR/Anovi Reverberi. Vi säljer tex fjärrmanöverpaket av märke ARAG, styrutrustnings från V-Teknik och LH Agro.
I sortimentet har vi även GPS utrustning från LH Agro och Trimble.
Storsäljaren under vintern har varit ABL Auto Boom Leveling. Det är ett system som är framtaget för att kontinuerligt övervaka och justera sprutrampen så att inställd höjd bibehålles. Denna utrustning kan monteras på de flesta sprutmärke som har ett elektohydraulisk hydraulsystem.