Lemken – Växtskyddssprutor

I dag, strävar ett växande antal jordbrukare efter att optimera bruket av insatsvaror, för att maximera dess fördelar i rådande väder och växelbruk. Tillsammans med de höga avkastningsförväntningar på moderna växtsorter, kräver detta en tillförlitlig, användarvänlig och exakt spruta för att rätt utnyttja växtskyddskemikalier och flytande gödning.

Ett framgångsrikt växtskyddsprogram är en av de viktigaste förutsättningarna för en god skörd. Innovativa och effektiva fältsprutor stödjer professionella växtodlingsspecialister i den dagliga utmaningen att minska kostnaderna och öka avkastningen samtidigt skydda miljön.

När det gäller växtskydd, så är bonden övervakad av allmänheten, och kontrollerad av olika myndigheter. Den allmänna opinionen i frågan om skyddet av miljön kan påverkas positivt av att hantera växtskydd ansvarsfullt. Därför måste en modern fältspruta erbjuda tillförlitlighet, säker drift och enkel rengöring.

Albatros Primus Sirius