Zirkon 12

Zirkon12

Zirkon 8 Zirkon 12 Korund System-Kompaktor

Zirkon 12 är konstruerad för maximal bearbetning såväl i reducerad jordbearbetning som i plöjda system. Den aktiva bearbetningen med en Zirkon 12 innebär en optimal såbädd under alla förhållanden ner till ett arbetsdjup av 15 centimeter. Intensiteten av bearbetningen kan ställas in genom att anpassa framkörningshastigheten, kraftuttagsvarvet eller utväxling i rotorharvens transmission.
••Den helsvetsade rotorbalken, tillverkad i härdat stål, innebär en mjuk och säker gång av drev och lager med minimalt underhåll som följd.
••DUAL-Shift transmissionen erbjuder en enkel justering av pinnarnas rotationshastighet från 330 till 440 varv per minut. Dessutom kan rotationsriktningen på pinnarna enkelt ändras så man erhåller ”skjutande” i stället för ”släpande” rörelse. På så sätt är maskinen enkel att anpassa för alla arbeten.
••De snabbkopplade pinnarna med en längd på 340 mm och en tjocklek på 20 mm garanterar en lång livslängd. Snabbkopplingen av pinnarna medför ett snabbt och enkelt byte utan verktyg.
••På modeller med stor arbetsbredd medför den centrala pivotpunkten att maskinen får bästa markföljsamhet över hela arbetsbredden.
••Zirkon 12 kan utrustas för såväl baksom frontmontage på traktorn.

Zirkon 12 Tech spec
Viby Teknik