Lemken – Stubbkultivering

Heliodor

På många platser har syftet med stubbearbetningen förändrats under senaste tiden. Där stubbkultivering tidigare var ett arbete för att underlätta för den efterföljande plogen används i dag stubbkultivatorn som ett effektivt redskap för att bereda en såbädd i ett system med reducerad jordbearbetning. Moderna skördetröskor med breda skärbord måste ta hand som en stor mängd halm. Många gånger klarar inte tröskans hack av att snitta halmen tillräckligt väl samt fördela den över hela arbetsbredden. Dessa stora mängder halm och andra växtrester måste blandas upp ordentligt i jorden för att göra det möjligt för efterföljande gröda att utvecklas på ett bra sätt i ett plöjningsfritt system.
Vid den fösta körningen med ett stubbredskap måste man bryta jordens kapillära förmåga så man undviker att förlora markfukt. Detta ska ske snarast efter skörd. Om nästa gröda ska odlas med reducerad jordbearbetning måste en andra stubbearbetning utföras när ogräsfrö och spillsäd grott. Denna körning måste ske till lite större djup för att motverka markpackning samt blanda upp växtrester jämnt i hela jordvolymen.
LEMKEN erbjuder ett stort antal olika redskap som kompakta tallrikskultivatorer och vanliga kultivatorer för dessa behov.
Den första kultiveringen, för att bryta jordens kapillära förmåga och göra en falsk såbädd, kan utföras med de kompakta tallrikskultivatorerna Heliodor eller Rubin. Kultivatorerna Smaragd, Kristall eller Karat passar bra för den andra körningen då man bearbetar djupare och blandar in växtrester i en stor mängd jord.

Heliodor NYHET! Heliodor 9 NYHET! Rubin 9 Rubin 12 Kristall Karat

Lemken rubin 9 i fält

Viby Teknik