Lemken – Sådd

CS9HD

Moderna växtodlingsgårdar behöver maskiner med stor kapacitet samtidigt som de är flexibla så de kan utföra olika arbeten och är enkla att ställa om för transport på vägen. Detta utan att kompromissa med arbetsresultat och med perfekt fröplacering. Den viktigaste egenskapen på en såmaskin är att den ska fungera i såväl konventionell odling som i odling med reducerad bearbetning.
Vilken odlingsmetod man väljer beror på grödan, jordarten, vädret och årsmånen.
LEMKENs såmaskin uppfyller alla krav vad gäller problemfri sådd med exakt fröplacering i såväl konventionell odling som i odling med reducerad jordbearbetning.
LEMKENs såmaskiner kan kombineras med passande kultivatorer för att kunna bearbeta och så i ett moment. De kan vara burna, delburna eller bogserade beroende på typ. Arbetsbredd från 2,5 till 12 meter ger flexibilitet och möjlighet för alla gårdsstorlekar att finna en lönsam maskin. Utsädesbehållare på 650 till 5 800 liter innebär att behållarvolymen alltid kan anpassas efter arbetsbredden.
Moderna växtodlingsgårdar behöver maskiner med stor kapacitet samtidigt som de är flexibla så de kan utföra olika arbeten och är enkla att ställa om för transport på vägen. Detta utan att kompromissa med arbetsresultat och med perfekt fröplacering. Den viktigaste egenskapen på en såmaskin är att den ska fungera i såväl konventionell odling som i odling med reducerad bearbetning.

Compact-Solitair H Compact-Solitair HD
Viby Teknik