Lemken – Såbäddsberedning

SystemKompaktor

En perfekt såbädd lägger grunden för en bra göda.
Jorden ska vara jämn, i fin struktur och utan packningsskador över hela arbetsbredden och på hela det djup som redskapet arbetar på. LEMKENs såbäddskultivatorer garanterar en optimal fördelning av jordens aggregat för att göra en balans mellan bra dränering och perfekt fuktighetsbevarande förmåga. En efterföljande vält medför perfekt återpackning utan packningsskador. Detta är avgörande faktorer för etablering av en gröda.
Effektiva maskiner som gör en perfekt såbädd till ett minimum av kostnader ökar vinsten i företaget. Såväl Zirkon kraftuttagsdrivna rotorharvar som icke aktiva såbäddsharvkombinationer är bra för odling av spannmål, oljeväxter och växter som sås i rader.
Systemet med Kompaktor och systemet Korund erbjuder LEMKEN maskiner med flexibla system och utrustningar för perfekt såbäddsberedning.

Zirkon 8 Zirkon 12 Korund System-Kompaktor
Viby Teknik