Korund

Korund

Zirkon 8 Zirkon 12 Korund System-Kompaktor

Korund såbäddskombinationer är karakteristiska för sin exakta avjämning av fältet, djupluckrande förmåga samt goda sönderdelande förmåga av jorden i ytan. Dess stora kapacitet i kombination med dess flexibla lösningar vad gäller harvpinnar innebär att maskinen kan användas till mycket, såsom potatis, sockerbets och majsodling.
••Dess korta och kompakta konstruktion innebär fördelen att tyngdpunkten hamnar nära traktorn vilket innebär att traktorn inte behöver ha så stor lyftkraft. Tack vare detta kan haven köras i med stor arbetsbredd monterad i trepunkten.

••Den flexibla ramkonstruktionen, tillverkad av massivt fjäderstål, absorberar krafter vilket skyddar traktorn.
••För att få en bättre djupluckring kan harvpinnarna förses med Marathon eller Gamma spetsar för djup såbäddsberedning. För grundare bearbetning är gåsfotsspetsen att föredra.
••Utjämningseffekten av den fjäderbelastade multiplankan kan en optimal såbädd åstadkommas även under svåra förhållanden såsom dåligt plöjd åker eller djupa traktorspår. Tack vare att pinnarna jobbar på ett bestämt djup sparas drivmedel.
••Tandade plattjärnsrullar med smörjfria lager ger en perfekt djuphållning tillsammans med optimal sönderdelning och utjämning.

Korund Tech spec
Viby Teknik