FlexPack

FlexPack

FixPack FlexPack VarioPack Rullar o Vältar

När vägen till fältet, på grund av växande driftsenheter, blir allt längre, är fast monterade packare på plogen en praktisk och tidsbesparande lösning, eftersom den inte kräver någon separat transport. Den integrerade Packer Flex packaren anpassar sig dessutom till den variabla arbetsbredden på de burna växelplogarna.
••Packarramen löper parallellt med plogramen. Därmed är det uteslutet att kördragen packas dubbelt, om plogen inte utnyttjas med sin maximala arbetsbredd. Därmed kan en likformig återpackning av jorden garanteras.
••FlexPack kommer vid plöjning till användning redan från den första fåran och kan användas på såväl vändtegen som vid plöjning längs fältgränser.
••Placerade parvis förskjutna.
••Packarringar med en diameter på 60cm och med en V profil ser till att arbetet sker utan stoppar. Du har å den ena sidan alltid en god packarverkan och förhindrar samtidigt en för djup nerträngning på lätta jordar.
••Tryckbelastningen för FlexPack är hydrauliskt inställbar för en god återpackning under alla förhållanden.

Flexpack Rullar o Vältar Tech o Bilder
Viby Teknik