Compact-Solitair HD

CS9HD

Compact-Solitair H Compact-Solitair HD

Särskilt för vårsäd och i regioner med korta vegetationsperioder kan man med kombisådd och placerad gödning uppnå avsevärda skördeökningar. Såväl vid konventionella odlingssystem som vid konserverande odlingssystem uppnår man en snabb utveckling av den unga plantan.
••Den variabla tvådelade tanken rymmer såväl utsäde som gödning.
••För beredning av såbädden används verktygen på den kompakta tallrikskultivatorn Heliodor.
••Dubbelskivbillen för placering av gödning med tallrikar på 400 mm placerar gödningen precist på önskat djup. Billtrycket kan här ökas till maximalt 150 kilo.
••Däcken med stor volym på däckpackarvalsen ser till att återpacka såbädden optimalt.
••De underhållsfria OptiDisc dubbelskivbillarna med efterföljande djupstyrrulle med ett radavstånd på 167 mm garanterar en exakt utsädesplacering med en likformig täckningshöjd för utsädet
••Genom verktygens placering och avläggning av gödningen mellan varannan sårad förses alla plantor optimalt med gödning och frätskador på plantornas rötter undvikes effektivt, bästa förutsättningar för en snabb tillväxt.
••Bekväm manövrering av alla funktioner för maskinstyrningen Solitronic via LEMKEN grafikterminal eller en ISOBUS terminal (tillval).
••För ytterligare packning av såbädden erbjuder LEMKEN en integrerad trapetspackarvals.

Compact Solitair HD IsoBus_System
Viby Teknik