CCI Isobus

ISOBUS Terminal Växtskyddsmonitor GPS Körspår

Det är idag omöjligt att tänka sig ett lantbruk utan elektroniska medarbetare, då de gör arbetsprocesserna effektivare och mera lättförståliga.
Gränssnittet mellan människa och maskin är här alltid terminalen som tar hand om inmatningskontroll och
kommunikationsfunktionerna.
Redan sedan ca. 10 år sätter ISOBUS standarden för kommunikationen mellan traktor och redskap resp. mellan olika redskap. Sedan 2009 är den från LEMKEN medutvecklade CCI 200 terminalen på marknaden, vilken är bäst anpassad till funktionerna för LEMKEN tekniken.

CCI Isobus
Viby Teknik