2076 Ø 125 Irridos

Standardutförande:

 • Anslutningsslang Ø 4”. Längd 8 m.
 • Automatavstängning vid tryckförhöjning.
 • Spridare (slow reverse) Komet Twin 202/Plus.
 • Galvaniserad spridarvagn med 3 hjul.
 • Höjd 1,4 m.
 • Ställbar spridarvagnsbredd 1.80-2.25 m.
 • Hydraulisk vridkransmanöverering.
 • Hydraulisk stödbensmanöverering fram/bak
 • Däckdimension 305/70×19.5
 • Dubbel slanganslutningsmöjlighet.

Irricontrol Turbindrivning

Standardutförande:

 • Dator som styr bevattningsgivar- eller ankomsttid
 • 2-läges växellåda för indragning, justerbar
  indragningshastighet, 0-160 m/h
 • PTO-driven indragningsanslutning.
 • Solfångarpanel.

Type OPTIMA 2061 135 TIC Längd 550 m. Wd.14.5 [• • • 20% •].
Type OPTIMA 2061 135 TIC Längd 600 m. Wd.14.5 [• • 70% • •].

Brett chassi:
Type OPTIMA 2061 135 TIC Längd 550 m. Wd.14.5 [• • • 20% •].
Type OPTIMA 2061 135 TIC Längd 600 m. Wd.14.5 [• • 70% • •].

Tillval:

 • Avstängning vid tryckfall.
 • Analog tryckmätare.
 • Hjul 550/60×22,5
 • Hjul 315/7522,5
 • GSM

Micro, Turbin Micro, Bälg Super Mini Optima 1000 Optima 1005 Optima 1010 Optima 1015 Optima 1020 Optima 1026 Optima 1031 Optima 1045 Optima 1055 930 Premium 2061 Irridos .

Viby Teknik