SystemKompaktor

SystemKompaktor

Zirkon 8 Zirkon 12 Korund System-Kompaktor

System-Kompaktor är den idealiska maskinen för att bereda den slutgiltiga såbädden med exakt djup. Den lägger grunden för en jämn och säker uppkomst och etablering av grödan. Framförallt när det gäller växter med höga krav såsom sockerbetor och oljeväxter och där man förväntar sig stor skörd.
••En stor mängd olika kombinationer av pinnar och vältar innebär att maskinen kan optimeras för bästa resultat till aktuellt arbete.
••Det finns såväl gåsfötter som spetsiga pinnar att välja på och när det gäller välten finns det såväl med ringar som med plattjärn.
••Avfjädringen av harvpinnarna via parallellogram i sektioner säkerställer en perfekt markföljsamhet och ett exakt arbetsdjup.
••Matningen av jord in i vältarna kontrolleras via de hydrauliskt justerbra sladdplankorna. På så sätt kan man alltid få bästa resultat även när jordarten förändras. Den främre sladdplankan jämnar själva markytan.
••Alla ihopfällbara Kompaktor över 4 meter fälls ihop till en transportbredd under 3 meter. De delburna redskapen från 5 meter ger en snabb och säker vägtransport.
••Utrustad med kombinationsaxel (tillval) kan den delburna Kompaktor kombineras med den pneumatiska Solitair såmaskinen.

System – Kompaktor Tech spec
Viby Teknik