Sprayscanner

Här vill vi visa marknadens bästa Sprayscanner.
Herbst har verkligen lyckats med att producera den testutrustning som ger ett bra resultat och är användarvänlig.
Med enkel hantering av både hårdvara och den medföljande mjukvaran, säkerställer Herbst Sprayscanner sin plats som den bästa utrustningen vi kunde finna. Kommunikationen mellan utrustningens enheter görs med hjälp av WiFi-radio, en snabb och säker metod.

1

Komplett mobil sprayscannerutrustning. Bassäng med uppblåsbar sarg. Mobil stege för enkel montering i fält. 2 meters fångplan och Scanner 1000 med analysutrustning och kommunikation.

2

Scanner 1000 bestående av två delar. Fångplan och släde med analysutrustning.

3

Här visas en Scanner 2000, dvs 2 meter lång scannersläde med 1 meters fångplan. Styrskenan är nergjuten i golvplan för fri inkörsel med sprututrustning.

4

Scannern löper här på stegen som är demonterbar i sektioner. Fångplanet är justerbart i vinkel för bästa avrinning. Perfekt vid större sprutvolymer.

Testprogram

KLICKA FÖR STÖRRE BILD.
Här visar vi hur testprogrammet ser ut vid utfört test.
Till vänster har vi grunduppgifterna om testobjektet och till höger visas resultatet av testen.
Naturligtvis är ALLA menyer/uppgifter och knappar på svenska.

1

Scanner i transportläge.

2

Utfällning till arbetsläge.

3

Montering av fångplan.

4

Avrinning till mätglas.

5

Låg arbetshöjd.

6

Justerbar fångplanslutning.

Viby Teknik