Lemken – Återpackning

FixPack

Plöjning lösgör jorden, vänder ner växtrester och lämnar ren jord på ytan. Lösgörningen av jorden innebär att luft och värme kommer in i jorden (något som är positivt) men som även minskar jordens kapillära förmåga och lämnar efter sig stora porer i jorden. Dessa porer förbättrar givetvis jordens dränerande förmåga men minskar dess förmåga att hålla fukten. Vatten ska kunna ledas upp underifrån amtidigt som nederbörd ska kunna dräneras neråt. För att undvika problem med detta måste jorden återpackas snarast möjligt efter plöjning.
LEMKENs tiltpackare erbjuder möjlighet till återpackning direkt efter plöjning. Eftersom tiltpackaren dras av plogen säkerställs att jorden inte hinner torka ut. Dessutom sparar man tid och pengar jämfört med att köra med ett separat redskap för återpackning senare. Dessutom smulas grov struktur i ytan sönder av tiltpackaren och det blir enklare för nästa maskin.

FixPack FlexPack VarioPack Rullar o Vältar
Viby Teknik