Karat

Karat

Heliodor Heliodor 9 Rubin 9 Rubin 12 Kristall Karat

Den effektiva kultivatorn Karat är konstruerad såväl för grund bearbetning för körning direkt efter tröskan som för djup bearbetning med maximal blandning av växter och jord vid senare körning.
••Med det unika Quick-change fästet kan spetsar och skär bytas snabbt och enkelt utan verktyg. På så sätt kan maskinen snabbt ändras för att passa aktuellt arbete, såsom grund eller djup bearbetning.
••Den burna kultivatorn Karat är enkel att ställa in arbetsdjupet på. Detta kan göras utan verktyg exakt i små steg från 5 till 30 cm arbetsdjup.
••På den bogserade versionen av Karat ställer man in arbetsdjupet hydrauliskt som standard.
••När arbetsdjupet ändras kommer det automatiska systemet för utjämningstallrikarna att se till så dessa alltid är på rätt höjd. Dessa behöver alltså aldrig justeras separat.
••Den hydrauliska viktöverföringen gör att vikt flyttas från redskapet till traktorns bakaxel vilket ökar dragkraftsförmågan och minskar bränsleförbrukningen.
••I den bogserade versionen är hjulaxeln placerad inne i maskinen för att öka dess manöverbarhet.
••Det underhållsfria överbelastningsskyddet (tillbehör) tillåter pinnarna att röra sig uppåt då ett hinder passeras, samt därefter återgå till arbetsläge igen.

Karat PDF Karat På väg Karat Arbetsdjupsreglering TECH SPEC

KaratPV

Viby Teknik