GPS

ISOBUS Terminal
Växtskyddsmonitor
GPS Körspår

Oavsett om det handlar om full eller halv arbetsbredd, är det bara att köra iväg och resten reglerar datorn. Detta är nu verklighet med den GPS-styrda körspårsinkopplingen vid användande av ett ISOBUS- system.
Föraren behöver bara ange, om början av fältet ligger till höger eller till vänster och om han tänker börja med hel eller en halv arbetsbredd.
Denna information sänds över till såmaskinstyrningen tillsammans med arbetsbredd för såmaskinen och bredden mellan körspåren från ISOBUS-terminalen.
Det först körda sådraget fungerar som referenslinje, som parallellkörningssystemet med utgångspunkt ifrån vid efterföljande överfarter beräknar nummer för det aktuella spåret ifrån och överför till maskindatorn på såmaskinen.

GPS Körspår