Dositech

logo_dositech

Dositech är en webbaserad applikation för styrning av ett flertal bevattningsmaskiner via gränsnitt för PC/Mac, Platta eller Smartphone.
Dositech fjärrhanterar en pivot eller linjärmaskin på maximalt 10 sektorer, som kan programmeras separat beroende på bevattningmängd mm. Dositech tillåter övervakning och fjärrprogrammering av dina anslutna maskiner via GPRS-nätet .

GPRS

• Webbapp kompatibel PC / Mac / Smartphones
• Se de olikas enheter på satellitbild
• Möjlighet att hantera ett obegränsat antal pivot och/eller och linjärmaskiner
• Fjärrprogrammering av huvudfunktionerna
• Programmering av den bevattnade sektorn (framåt och bakåt )
• Programmering av givan per sektor ( framåt och bakåt)
• Timerinställningar
• Delayinställningar
• Ställa in körschema
• Maskininställningar
• Inställningar av gödselpump
• Inställningar av sektorer
• Inställningar för bomkanon och extra utrustning

LARM
• Skickar SMS-meddelanden till upp till 3 mobiltelefoner med uppgifter om typen av tillbud.
• Visar position på PC via GPS( tillvalsutrustning)

• Kontinuerlig uppdatering av alla anläggningar via web-server,
komplett hantering av historik.
• Klart och intressant gränssnitt med historikparametrar som kurvor,
med möjlighet att ladda ner data för analys.

WebbApplikationen
accueil

Linjärmenyn.
Linjärmeny

Pivotmenyn
Huvudmeny

Veckoinställningar
Veckoprog

Otechwww

DOSITECH