Diamant 12

Diamant12

VariOpal Juwel Diamant 11 Diamant 12 EuroTitan VariTitan

Perfekt plöjning är det samma som optimal arbetskvalitet vid maximal kapacitet, under tiden som bränsleförbrukning och belastningen för föraren skall vara så liten som möjligt. Med ett stort antal intelligenta funktioner, förutom den beprövade kvaliteten för Diamant 11, är Diamant 12 utrustad på bästa sätt för att uppnå detta.
••Som standard med reglerad dragkraftsförstärkare, där vikten från plogen och traktorns framaxel överförs till traktorns bakaxel. Det reducerar slirningen och därmed också bränsleförbrukningen för traktorn. Arbetshastigheten ökar.
••Med den elektroniska styrningen Turn-Control ställs alla plogfunktioner in från förarstolen och sparas, så att föraren avlastas.
••Ploglutningen går att ställa in och spara på terminalen med hjälp av den elektrohydrauliska lutningsinställningen. De båda dubbelverkande cylindrarna för vändningsmekanismen håller plogen i exakt förinställd position. Den inställda lutningen kan „överstyras“ för att erhålla en grundare första eller sista fåra.
••På vändtegen reduceras trycket för dragkraftsförstärkaren automatiskt vilket ökar traktorns stabilitet. Här mäter en sensor inslagsvinkeln mellan traktor och plog.
••Steglöst inställbar arbetsbredd ger kontinuerlig anpassning till aktuella arbetsförhållanden.

Diamant 12 Tech spec DuraMaxx
Viby Teknik